Over CPI


Welkom bij het Kenniscentrum CPI!


Het Kenniscentrum CPI is de centrale en intelligente plek waar koplopers vanuit het bedrijfsleven, kennisinstellingen, opdrachtgevers en toeleveranciers hun krachten op gebied van bouwproces innovatie hebben gebundeld! Het kenniscentrum CPI is een aan de TU Delft gelieerde Stichting die staat voor het bevorderen van innovatie in de gehele bouwkolom op gebied van bouwprocessen. Het kenniscentrum CPI werkt samen met koplopers vanuit de hele bouwketen aan het verdergaand verbinden van kennis met innovatie. Zij  heeft een duidelijke focus op de ontwikkeling en toepassing van innovatieve concepten onder meer nieuwe samenwerkingsvormen met behulp van ketenintegratie en Informatiemanagement systemen (BIM). Het kenniscentrum CPI richt zich met haar innovatieve partners actief op de algehele verbetering van het bouwproces in de gehele bouwketen aan de hand van project- en programmagestuurd (wetenschappelijk) onderzoek, praktische implementatie en kennisoverdracht.
Het overkoepelende doel is dat we met z’n allen een fundamentele en significante meerwaarde weten te creëren voor zowel vragers als aanbieders in de gehele bouwketen. Het kenniscentrum CPI gaat hierbij uit van een intensieve interactie tussen wetenschappelijke kennis en de bouwpraktijk onder het motto: kennisontwikkeling door kennisdeling van hoogwaardige, adequate en multi-disciplinaire expertise.
 
 
 

 

Het kenniscentrum CPI wil samen met de markt op een slimme manier bouwen aan een duurzame, transparante,
betrouwbare en efficiëntere bouwsector!

 

 

 

Nieuws

Leveranciersbeoordeling logisch vervolg op ketensamenwerking

30 oktober 2015 10:00

Het meetbaar maken van prestaties staat centraal in het systeem van leveranciersbeoordeling dat Noorderberg & Partners voor woningcorporatie Stadgenoot heeft opgezet. Klik hier voor het gehele nieuwsbericht.


Amsterdam Bosleeuw

3 juli 2015 09:00

Bosleeuw heeft zijn allure terug. Klik hier om het artikel te lezen (bron: stedenbouw.nl)


Inzending NRP gulden feniks

3 juli 2015 09:00

Renovatie de Bosleeuw, Amsterdam


Ketenpartners excelleren tijdens Renda on Tour

30 juni 2015 09:00

Klik hier voor meer informatie.


9 januari 2015 13:58

De ketenmonitor is hernieuwd
Voor meer informatie klik: hier


Ouder nieuws...